We are WE|TEACHWij zijn WE|TEACH

WE|TEACH is a platform where we assist our members with their personal development. By organising workshops and networking events, we create an environment where likeminded people can learn, adapt and grow together.WE|TEACH is een platform dat haar leden helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Door middel van het organiseren van workshops en netwerk evenementen, creëren wij een omgeving waarin gelijkgestemden elkaar kunnen leren kennen, zich aan elkaar kunnen optrekken en waarin ze samen kunnen groeien.

Our workshops and training programs focus on the development of the self through the understanding and strengthening of essential softskills such as; leadership, communication, positive attitude, problem solving, creativity and adaptability. Our coaches and mentors are available to guide all of our members through the processes.Onze workshops en trainingsprogramma’s centreren zich rond het thema van zelfontwikkeling aan de hand van de ontwikkeling van essentiële soft-skills zoals bijvoorbeeld: leiderschap, communicatie, positieve houding, probleemoplossend vermogen, creativiteit en flexibiliteit. Onze coaches en mentoren staan klaar om al onze leden door dit proces te begeleiden.


Find Out MoreOntdek meer

I know what you don't and you know what I don't. Let's share!Ik weet wat jij niet weet en jij weet wat ik niet weet; laten we delen!

Redencio - Initiator of WE|TEACH.Redencio - Initiatiefnemer van WE|TEACH.

Our ServicesOnze diensten


Workshops

During these active workshops you are introduced to the essential softskills that you need as a person to discover and strengthen who you are....Tijdens deze interactieve workshops word je geïntroduceerd in de essentiële softskills welke je nodig hebt om je als mens kracht bij te staan....

Learn MoreLees meer

Bootcamps

During the bootcamps we will dive deeper into the development and strengthening of the self. Our bootcamps are designed to be of high intensity and... Tijdens de bootcamps is het tijd voor de verdieping op de ontwikkeling van het ‘zelf’. Onze bootcamps zijn erop ontwikkeld om van hoge intensiteit te zijn en...

Learn MoreLees meer

Individual Coaching

Our coaches and mentors are available to help you with your roadmap. Even though we believe in the power of the self, we understand the value... Onze coaches staan klaar om jou te helpen bij jouw reis. Ondanks dat we geloven in de kracht van jouw ‘zelf', begrijpen we ook de praktische bijdrage van...

Learn MoreLees meer

Networking EventsNetwerkevenementen

During the networking events you meet other likeminded people and get the chance to strengthen the lessons learned at the workshops and bootcamps. ... Tijdens de netwerkevenementen leer je gelijkgestemden kennen en krijg je de kans om de geleerde lessen in de workshops en bootcamps nog...

Learn MoreLees meer

WE|TEACH FamilyWE|TEACH Familie


Star

As a WE|TEACH Star you are responsible for your own personal development. Help us, help you and...Als WE|TEACH Star ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Help...

Learn moreLeer meer

As a WE|TEACH Star you are responsible for your own personal development. Help us, help you and become the best version of yourself. The WE|TEACH platform helps assist you from formulating your idea or question(s) to inspiring you to find and walk the road you intent. You are not alone in this!Als WE|TEACH Star ben je verantwoordelijk voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Help ons jou te helpen en wordt de beste versie van jezelf. Het WE|TEACH platform helpt jou bij het formuleren van jouw idee of vragen en/of inspireert je om jouw pad in te slaan en te volgen. Je staat hier niet alleen voor!

BackTerug

Jr. Mentor

As a WE|TEACH Jr. Mentor you get chance to experience your theory in practice. You are the bridge...Als een WE|TEACH Jr. Mentor krijg je de kans om jouw theorieën in praktijk te brengen. Jij bent de brug tussen...

Learn moreLeer meer

As a WE|TEACH Jr. Mentor you get chance to experience your theory in practice. You are the bridge between a Star and a Mentor. Meaning, that you will learn as wel as teach continuously. With our special growth module a Jr. Mentor has the opportunity to grow out to a Sr. Mentor. Explore the limitations by challenging us to challenge you!Als een WE|TEACH Jr. Mentor krijg je de kans om jouw theorieën in praktijk te brengen. Jij bent de brug tussen een Star en een Sr. Mentor. Dit houdt in dat jij nog zowel aan het leren als onderwijzen bent. Verder kun je als Jr. Mentor uitgroeien tot Sr. Mentor door middel van ons speciale trainingstraject.

BackTerug

Sr. Mentor

As a WE|TEACH Sr. mentor you share your knowledge with the next generation whilst learning about...Als een WE|TEACH Sr. mentor geef je jouw kennis door aan de volgende generatie en leer je...

Learn moreLeer meer

As a WE|TEACH Sr. mentor you share your knowledge with the next generation whilst learning about what moves them. Enjoy the possibilities of a network of likeminded people. You get the chance to reach a target group that is normally scattered over different platforms. The Sr. Mentor position allows you to stay aware of the changes and be part of them. You are never too experienced to learn, adapt and grow.Als een WE|TEACH Sr. mentor geef je jouw kennis door aan de volgende generatie en leer je wat hen inspireert en beweegt. Profiteer je van de voordelen van een netwerk van gelijkgestemden. Je hebt de kans om een doelgroep te bereiken die normaal erg verdeeld is. De Sr. Mentor positie geeft je de kans om op de hoogte te blijven van alle actuele veranderingen en om hier onderdeel van te zijn. Je bent immers nooit te ervaren om zelf nog te leren en groeien

BackTerug

Team

As a member of the WE|TEACH Team you are responsible for the success of WE|TEACH. Your opinion matters...Als lid van de WE|TEACH Team ben je medeverantwoordelijk voor het succes van WE|TEACH. Jouw mening telt...

Learn moreLeer meer

As a member of the WE|TEACH Team you are responsible for the success of WE|TEACH. Your opinion matters. During our weekly meetings we discuss our plans and set the directions for the coming periods. We encourage your creativity!Als lid van de WE|TEACH Team ben je medeverantwoordelijk voor het succes van WE|TEACH. Jouw mening telt! During our weekly meetings we discuss our plans and set the directions for the coming periods. Wij nodigen jouw creativiteit uit!

BackTerug

WE|TEACH Workshops


Embracing changeVerandering omarmen

Letting go could be a problem. This workshop focuses on the art of letting go.Loslaten is vaak een uitdaging. Deze workshop gaat de uitdaging aan.

Making decisionsKeuzes maken

After this workshop you have better ways to make your decisions.Na deze workshop heb jij betere middelen om je keuzes te maken.

No BS, but businessGeen BS, maar zaken

When it comes to starting a business there are only a few steps that are really important.Er zijn maar een paar dingen echt belangrijk als je een bedrijf wilt starten.

Start with whyBegin met waarom

If you do not know why you are doing it, you will have difficulties to keep going in the long run.Niet weten waarom je het écht doet kan problematisch worden in de toekomst.

Am I a leader?Ben ik een leider?

There is a difference between a leader and a boss. Which one are you?Er is een verschil tussen een leider en een baas. Welke ben jij?

Road to self awarenessZelfbewust zijn of niet?

The more I practice mindful awareness, the more I learn what it is and what it isn't. How do YOU see?Hoe meer ik bewust word van alles, hoe meer ik leer wat is en wat niet is. Hoe zie jij?

Individuality challengeDe moeilijke ik

An interesting side-effect of strengthening our individuality is that we let go of the conformity that can entrap us.Het is interessant om te zien dat wij sterker worden in het zijn van onszelf op het moment dat wij loslaten om erbij te horen.

Fears SmearsAngst Pangst

Fear prevents us from doing the things we love. How do you use your fear?Angst houdt ons vaak weg van hetgeen dat wij echt willen. Hoe maak je van je angst je kracht?

Intro to your KingdomIntro 'Jouw Koninkrijk'

Learn how to value yourself in order to be. Follow up is the Master your Kingdom workshop.Ontdek jouw zelfwaarde zodat jij jou zelf kan zijn. Hierna volgt de workshop Meester van 'Jouw Koninkrijk'.

Many many moreHeel veel meer

Contact usBericht ons

FormFormulier